Modernization, promotion and exploitation of caves (MyCaves)

Η διασυνοριακή περιοχή και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία, χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του  και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση.

Ο γενικός στόχος της πράξης My Caves είναι να ενισχύσει τον σπηλαιολογικό τουρισμό της διασυνοριακής περιοχής. Ο σπηλαιολογικός τουρισμός (caving) είναι μια ειδική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Η ζήτηση για σπηλαιολογικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και μικρή επισκεψιμότητα. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για την Βουλγαρική πλευρά.

Τo έργο My Caves, προσπαθεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον για την επίσκεψη των σπηλαίων μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών καινοτόμων και σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών για τη διάδοση των αποκτώμενων γνώσεων που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη διατήρηση των σπηλαίων. Στόχοι που θα επιτευχθούν και μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πτυχές αλλά και τη σημασία διατήρησης των σπηλαίων ως φυσική κληρονομιά με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των τοπικών φυσικών πόρων θα βελτιώσει τη συνολική ελκυστικότητα της διασυνοριακής περιοχής, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της επισκεψιμότητας και της διεθνούς προβολής ως ενός ειδικού τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να βελτιώνεται η ποικιλία και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε μία τουριστική περιοχή και επομένως ο εκσυγχρονισμός, η εφαρμογή τεχνολογικά προηγμένων τεχνικών θα βοηθήσουν τις αρχές διαχείρισης των σπηλαίων να διατηρήσουν αφενός τις φυσικές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά παράλληλα να την κάνουν πρακτικά συνώνυμη με την ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού, επισημαίνοντας τα εγγενή πλεονεκτήματα ορισμένων τοποθεσιών φυσικής κληρονομιάς.

Tο εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:
– Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Νέας Ζίχνης
– PB2: Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. – Ο.Τ.Α.
– PB3: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης
– PB4: Municipality of Madan
– PB5: “Rodopeya” TouristAssociation

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 780.269,85€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Το έργο είναι δομημένο έτσι ώστε να αξιοποιεί συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στους τομείς παρέμβασης. Ο κύριος στόχος του είναι να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσει την ελκυστικότητα ενός δικτύου σπηλαίων, που αποτελούν μια εξαιρετική περίπτωση ενός προηγουμένως παραμελημένου παραδείγματος φυσικών πόρων.

Η παροχή βοήθειας στις διαχειριστικές αρχές τέτοιων τοποθεσιών να υλοποιήσουν ενέργειες που τις φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση της αποστολής τους, συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου ωριμότητας όσον αφορά τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των τοποθεσιών φυσικών πόρων βελτιώνει τη συνολική ελκυστικότητα της διασυνοριακής περιοχής, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερα νούμερα επισκεπτών, αυξημένη διεθνή ορατότητα και γενικά ανεβασμένη θέση ως τουριστικού προορισμού. Οι υψηλότερες τουριστικές ροές σε μια περιοχή εξαίσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες.

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ενός αποτελέσματος αυτού καθαυτού είναι η απόλυτη ανάγκη συντονισμού επενδυτικών στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή των καλών πρακτικών και γνώσεων που αποκτήθηκαν σε χώρους με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους. Αυτά είναι ήδη ικανά να αναπτύξουν πλήρως τις συγκεκριμένες τεχνικές και δράσεις αυτού του έργου. Επιπλέον, η ενισχυμένη επισκεψιμότητα απαιτεί ανάλογες εγκαταστάσεις. Αναπόφευκτα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να καταρτίσουν νέα σχέδια ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ποιότητας και ποσότητας, για να διευκολύνουν την υψηλότερη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ζήτηση. Αυτό θα οδηγήσει σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τομείς που είναι πλέον πρακτικά στάσιμοι (π.χ. κατασκευές, ακίνητα, ξενοδοχεία και εστιατόρια).

Το έργο δομείται σε πέντε επιμέρους Πακέτα Εργασίας, κάθε ένα από τα οποία συντίθεται από επιμέρους παραδοτέα, για την υλοποίηση των οποίων οι εταίροι του έργου συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα Πακέτα Εργασίας είναι:

  • Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

  • Πακέτο εργασίας 2 (ΠΕ2):

Επικοινωνία και διάχυση

  • Πακέτο εργασίας 3 (ΠΕ3):

Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων

  • Πακέτο εργασίας 4 (ΠΕ4):

Αποκατάσταση / Προστασία Φυσικών Στοιχείων Διασυνοριακής Σημασίας

  • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Καλύτερη ερμηνεία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Πακέτο εργασίας 5 (ΠΕ5):

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Κύριες ομάδες στόχοι/Target Groups αποτελούν οι ΜΜΕ της περιοχής που ασχολούνται με τον τουρισμό και οι επιχειρήσεις με ευρύτερο πεδίο δράσης, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους φορείς διαχείρισης των σπηλαίων της περιοχής, τους δυνητικούς επισκέπτες καθώς και τους κατοίκους της διασυνοριακής περιοχής.