Χωρίς κατηγορία

  • Home

get value from entry

Εκροές Εκροές Εδώ αποτυπώνονται οι δαπάνες τις επιχείρησης και συγκεκριμένα το κόστος της αρχικής επένδυσης, το ύψος και η διάρκεια του δανεισμού, τα λειτουργικά κόστη, οι αποσβέσεις, οι φόροι κλπ. Ποσό Επένδυσης Εξοπλισμού (πάγια) Ποσό Επένδυσης Δημιουργίας Αποθέματος Ποσό Επένδυσης σε Κεφάλαια Κίνησης Ύψος Δανεισμού Έτη Αποπληρωμής Δανείου Τόκοι ανά έτος Χρεολύσιο Γενικά Έξοδα Αποσβέσεις [...]
Read More

Εκροές

Εκροές Εκροές Εδώ αποτυπώνονται οι δαπάνες τις επιχείρησης και συγκεκριμένα το κόστος της αρχικής επένδυσης, το ύψος και η διάρκεια του δανεισμού, τα λειτουργικά κόστη, οι αποσβέσεις, οι φόροι κλπ. Ποσό Επένδυσης Εξοπλισμού (πάγια) Ποσό Επένδυσης Δημιουργίας Αποθέματος Ποσό Επένδυσης σε Κεφάλαια Κίνησης Ύψος Δανεισμού Έτη Αποπληρωμής Δανείου Τόκοι ανά έτος Χρεολύσιο Γενικά Έξοδα Αποσβέσεις [...]
Read More

User Input

Εκροές Εκροές Εδώ αποτυπώνονται οι δαπάνες τις επιχείρησης και συγκεκριμένα το κόστος της αρχικής επένδυσης, το ύψος και η διάρκεια του δανεισμού, τα λειτουργικά κόστη, οι αποσβέσεις, οι φόροι κλπ. Ποσό Επένδυσης Εξοπλισμού (πάγια) Ποσό Επένδυσης Δημιουργίας Αποθέματος Ποσό Επένδυσης σε Κεφάλαια Κίνησης Ύψος Δανεισμού Έτη Αποπληρωμής Δανείου Τόκοι ανά έτος Χρεολύσιο Γενικά Έξοδα Αποσβέσεις [...]
Read More