Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που αποτελεί τη στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον, στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο πράσινος μετασχηματισμός αποτελεί ευκαιρία και ότι η μη ανάληψη δράσης θα έχει τεράστιο κόστος. Επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στην προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα, αφενός δεσμευόμενη για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας […]

Read More