Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως τις 02 Οκτωβρίου 2018.