• Home

Λίγα λόγια για εμάς

ΣΧΕΤΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στην ΕιΔήμων

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2000 ως επιστέγασμα μιας επιτυχημένης διαδρομής στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης των ΟΤΑ. Έκτοτε ακολουθεί μια απόλυτα επιτυχημένη διαδρομή η οποία διανύει τη δεύτερη δεκαετία της, μετρώντας εκατοντάδες ολοκληρωμένα έργα και δεκάδες πελάτες σε όλη τη χώρα, από το χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Επιχειρήσεων τους, των φορέων του επιχειρείν και της κοινωνίας των πολιτών, των εργοδοτικών και επαγγελματικών ενώσεων, κλπ.

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης στελεχώνεται από συμβούλους τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, οι οποίοι διακρίνονται για τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα τους και την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση τους, ενώ τα ίδια χαρακτηριστικά διαθέτουν και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας. Ειδικότερα οι βασικές ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού της είναι περιφερειολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνιολόγοι ενώ οι εξωτερικοί συνεργάτες της είναι κατά κανόνα εν ενεργεία ακαδημαϊκοί διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.

Τόσο ο επιτελικός πυρήνας όσο και οι εξωτερικοί της συνεργάτες συγκροτούν έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό με βασικά χαρακτηριστικά τη διεπιστημονική προσέγγιση, την τεχνική και επιστημονική επάρκεια και την αναγκαία εμπειρία.

Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, των οποίων η εργονομία και ο υφιστάμενος εξοπλισμός, εγγυώνται την υψηλού επιπέδου παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Διαχείριση Έργων

Ως τεχνικοί σύμβουλοι δεκάδων δικαιούχων έργων (συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Τ.Ε.Π., Π.Ε.Π.) Εδαφικής συνεργασίας τα τελευταία 22 χρόνια, διαθέτουμε εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων από τη διοργάνωση συναντήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου έως την πιστοποίηση δαπανών και τον ολοκληρωμένο έλεγχο των επιμέρους διαδικασιών.

Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης έχει αναλάβει το σχεδιασμό πολλών και σύνθετων έργων στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διακρινόμενη για το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας τους ως προς τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Δικτύωση και συνεργασία φορέων

Αποκωδικοποιούμε τις προτάσεις, οραματιζόμαστε τα κατάλληλα έργα και δίνουμε σάρκα και οστά στις ιδέες και στους στόχους των εκφραστών της περιφερειακής ανάπτυξης. Ενεργοποιούμε και χτίζουμε τη δικτύωση μεταξύ των εταίρων και διασφαλίζουμε την επιτυχία της συνεργασίας.

Περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας

Σταθερή και δυναμική παρουσία για πάνω από δύο δεκαετίες σε ολοκληρωμένες δράσεις περιφερειακής ανάπτυξης

347

Παραδοτέα

162

Συνεργασίες

23

Έργα Εδαφικής Συνεργασίας

100 %

Ικανοποιημένοι Πελάτες

Πολιτική Ποιότητας

Μέσα από το πλαίσιο που συγκροτούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, στηρίζουμε τους πελάτες μας στις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

  • Διαρκή επιδίωξη μας αποτελεί η αποτελεσματική προσφορά της προστιθέμενης αξίας που ο πελάτης αναζητά στο σύμβουλο.
  • Αξία που πηγάζει από το ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική μας κουλτούρα, εκφράζεται από τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και αποδεικνύεται με την μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά.