Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα παράταση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 ως εξής: παρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι την Δευτέρα 16/1/2017 ενώ αντίστοιχα παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικίες ΔΑΟΚ, μέχρι τις 30/1/2017.