Ιστορικό

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2000 ως επιστέγασμα μιας επιτυχημένης διαδρομής στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης των ΟΤΑ. Έκτοτε ακολουθεί μια απόλυτα επιτυχημένη διαδρομή η οποία διανύει τη δεύτερη δεκαετία της, μετρώντας εκατοντάδες ολοκληρωμένα έργα και δεκάδες πελάτες σε όλη τη χώρα, από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Επιχειρήσεων τους, των φορέων του επιχειρήν και της κοινωνίας των πολιτών, των εργοδοτικών και επαγγελματικών ενώσεων, κλπ. 

Ποιοι ήμαστε

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης στελεχώνεται από συμβούλους τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, οι οποίοι διακρίνονται για τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα τους και την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση τους, ενώ τα ίδια χαρακτηριστικά διαθέτουν και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας.   

Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, των οποίων η εργονομία και ο υφιστάμενος εξοπλισμός, εγγυώνται την υψηλού επιπέδου παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών.   

Πολιτική ποιότητας

Μέσα από το πλαίσιο που συγκροτούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, στηρίζουμε τους πελάτες μας στις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Διαρκή επιδίωξη μας αποτελεί η αποτελεσματική προσφορά της προστιθέμενης αξίας που ο πελάτης αναζητά στο σύμβουλο.   Αξία που πηγάζει από το ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική μας κουλτούρα, εκφράζεται από τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και αποδεικνύεται με την μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στην Ελληνική αγορά.

Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.