Υπηρεσίες Συμβούλων Ανάπτυξης

Το αντικείμενο μας

Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των ΟΤΑ α' & β' βαθμού, η επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματική καινοτομία, ο σχεδιασμός και η υλοποίησης στρατηγικών στον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον, συνθέτουν μεταξύ άλλων, το αντικείμενο των υπηρεσιών μας.

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας

Λειτουργούμε με μεθοδικότητα και επαγγελματισμό διαθέτοντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών.

Η Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης στελεχώνεται από συμβούλους τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, οι οποίοι διακρίνονται για τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα τους και την πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση τους, ενώ τα ίδια χαρακτηριστικά διαθέτουν και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας.

Οι Αξίες μας

Δεσμευόμαστε για

  • Εξατομίκευση

Η εξατομίκευση του κάθε ανατιθέμενου έργου στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών, προτεραιοτήτων και επιλογών του κάθε πελάτη, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

  • Ακεραιότητα

Η εμπιστοσύνη αποτελεί το θεμέλιο της σχέσης μας με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

  • Αποτελεσματικότητα

Θέλουμε τα έργα που υλοποιούμε να διακρίνονται για το αποτέλεσμα με διακριτό τρόπο

  • Διάκριση

Θέλουμε τα έργα που υλοποιούμε να διακρίνονται για την ποιότητα και την ευστοχία τους

  • Ποιότητα και πραγματική προστιθέμενη αξία

Προσθέτουμε πραγματική αξία με τις υπηρεσίες μας με καινοτόμους και ανταγωνιστικούς τρόπους

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Προσεγγίζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Τα έργα στα οποία έχουμε συμμετάσχει

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Ποιοι μας έχουν εμπιστευτεί