Οι προμήθειες των Ο.Τ.Α
Home Page
Ιστορικό Εταιρείας
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Πελατολόγιο
Έργα
Νέα
Links
Επικοινωνία
English Version


δώστε μας το email σας για να λαμβάνετε το newsletter της εταιρείας μας.
 


Copyright © 2016
Designed & Development
by A.S.T.


 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάστε το αρχείο σε μορφή word. Ο νόμος περιλαμβάνει περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του Ν.3870/2010 και 3905/2010.