Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ανακοίνωσαν την Προκήρυξη μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δις € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έως το τέλος του έτους.

Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα μέτρα:

1) Των Νέων Γεωργών, προϋπολογισμού 300 εκ. € περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το μέτρο έχει ήδη γίνει προδημοσίευση και αναμένεται η προκήρυξη εντός του Οκτωβρίου. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαμορφώνεται από 17.000 έως 22.000 €.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών.

2) Της Μεταποίησης, προϋπολογισμού 170 εκ. €, που αναμένεται να ενισχύσει 400 περίπου επενδυτικά σχέδια. Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους.
Οι αιτήσεις στήριξης μπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, προϋπολογισμού 555 εκ. €, που αναμένεται να ενισχύσει τους παραγωγούς που στρέφονται στην παραγωγή βιολογικών ποιοτικών προϊόντων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 360 εκ. €, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κ.λ.π.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000 €, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκ. €. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% - 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, προϋπολογισμού 70 εκ. €, που θα διατεθούν – κατά προτεραιότητα – στην κατάρτιση των ενταγμένων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.